Marie Lykke Rasmussens sider

<html>

<head>
<meta http-equiv=”Content-Language” content=”da”>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 5.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1252″>
<title>Marie Lykke Rasmussen</title>
<meta name=”Microsoft Border” content=”none”>
</head>

<body>

<p align=”left”><b><font size=”5″>
<a href=”../genealogy/marie11-2000.web/per00001.htm”>
<img border=”0″ src=”../images/marie3.jpg” width=”148″ height=”192″ align=”left”></a></font></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><font size=”4″ face=”Arial”>&nbsp;<a href=”mailto:marie.lykke.rasmussen@mail.dk”>Marie
Lykke Rasmussen</a></font></b></p>
<p>
<font face=”trebuchet ms, Arial, Helvetica”>
Jeg er student fra Rønde Kursus i 1963.
</font>
</p>
<p>
<font face=”trebuchet ms, Arial, Helvetica”>
Efter eksamen kom jeg i huset hos doktor Hansen i Århus.</font></p>
<p>
<font face=”trebuchet ms, Arial, Helvetica”>Efter et år startede jeg på min
uddannelse til lægesekretær som jeg afsluttede i 1966. </p>
<p align=”left”>Efter endt uddannelse rejste jeg til Slagelse hvor jeg
arbejdede i 4 år, hvorefter jeg flyttede til Odense hvor jeg stadig bor.</p>
<p align=”left”>Jeg arbejdede fra 1970 til 2012 som lægesekretær på Odense
Universitetshospital Afd. A.</p>
<p align=”left”>Nu nyder jeg pensionstilværelsen.</p>
<p align=”left”>Jeg er gift med <a href=”../Arne/arne_christiansen.htm”>Arne Christiansen</a>.</p>
<p align=”left”>En af mine store fritidsinteresser er
<a href=”../genealogy/slaegtsforskning.htm”>slægtsforskning</a>, en interesse jeg
har dyrket de sidste 10 år. </p>
<p align=”left”>Jeg er aktiv i <a href=”http://www.cancer.dk/”>Kræftens
Bekæmpelse</a>,&nbsp; som indsamlingsleder i Odense C og M.</p>
<p align=”left”>Herudover er jeg bestyrelsesmedlem i&nbsp;
patientforeningen <a href=”http://www.brystkraeft.dk/”>Dansk Brystkræft
Organisation</a></p>
<p align=”left”>Jeg er medlem af<a href=”http://www.zonta.dk”> Zonta</a>, en
international organisation for selvstændige kvinder og for kvinder i ledende
stillinger.</p>
</font>
<p>&nbsp;</p>

</body>

</html>