Generalforsamlingsreferat - udkast

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i 2016 i Foreningen til Pinsedags Bevarelse

 

Der har været 18 deltagere lørdag og 27 deltagere søndag. Hertil kommer Sofie Borchsenius på 2 år begge dage samt Mia der stadig mangler 30-40dage før hun er færdigproduceret.

 

"Lørdagsholdet" havde en drøftelse omkring den generelle standard af hytten, som nu stort set ikke er blevet vedligeholdt de sidste 10-15 år, ligesom rengøringsstandarden er ringe. Soverummenes udformning og antal er ligeledes nok ved at være for ringe for den deltagerskare, der siden starten i Røjle er blevet 25 år ældre, og nu med en gennemsnitsalder på 60 - 65 år. Der er desuden mange af deltagerne der ikke kan benytte overkøjerne, ligesom selve konceptet med sovesale er for primitivt. Forsamlingen blev spurgt om man var villig til at betale det dobbelte for at få mere ajourførte overnatningsforhold, hvilket der var opbakning til. Der blev ligeledes drøftet om det ville være hensigstmæssigt af afholde arrangementet skiftevis på Sjælland og på Fyn, hvilket der var opbakning for. Der blev nævnt Skovgården Lejr og Kursuscenter som en mulighed på Fyn og Lerbjergcenteret syd for Hvalsø. Der var om lørdagen stor fasthed omkring arrangementets tidsmæssige placering fortsat skulle være Pinselørdag og søndag.

Dette resultat blev forelagt på søndagens generalforsamling og der var også her enighed om det ønskelige i at finde nye faciliteter. En hurtig afsøgning af markedet viste dog at det kunne være vanskelig, sandsynligvis umuligt at skaffe andre lokaler allerede i Pinsen 2017, hvorfor spørgsmålet omkring fastholdelsen af arrangementet på Pinselørdag og søndag atter blev drøftet.

Nu kunne en weekend i maj måned og første halvdel af juni samt sidste halvdel af august samt september være en mulighed. Opgaven med at finde nye placeringer påhviler alle med formanden, kassereren og sekretæren som tovholdere.

Herefter var der valg til generalforsamlingen hvor kassereren som vanligt blev kasseret efter veludført arbejde og den tidligere formand blev kasserer. Forslag som ny formand var Tommy, som straks blev valgt, hvorefter han efter 3 minutters regeringstid måtte trække sig på grund af anden udflugt til Pinse næste år. Herefter blev Villy foreslået og valgt med begejstring fra såvel forsamlingen som kandidaten.

Nu fulgte auktionen der indbragte 1355 kr eller godt 60 procent af indkøbsprisen for varerne.

Der var også i år de sædvanlige sponsorer af kager, frikadeller, morgenbrød, øl og vand 

 

Vejret var desværre ikke det bedste til arrangementet og der var behov for varme på huset hele weekenden, hvilket medførte en øget udgift til el.

 

Årets resultat blev på godt 1.100 kr godt hjulpet på vej af en større deltagelse end de forrige år. 

 

Odense d. 15. maj 2016